Wellness & Well-being

Seminaria, spotkania, dyskusje

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą seminariów stworzonych z myślą o lekarzach i studentach weterynarii.

Z myślą o kolegach po fachu przygotowaliśmy dla Państwa unikatowe seminaria i warsztaty dotyczące wellness – zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Tematy, które poruszamy dotyczą kondycji psychicznej, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz budowania relacji z trudnym klientem. Umiejętności miękkie to niezwykle istotny, choć bardzo niedoceniany w naszej branży temat. Nasze spotkania mają na celu położenie większego nacisku na tę część pracy lekarza weterynarii, która jest bliżej ludzi, niż zwierząt.

Jesteśmy lekarzami weterynarii i sami wiemy najlepiej jak trudna i wyczerpująca psychicznie jest nasza praca.

Chcemy zaoferować Państwu profesjonalnie przygotowane spotkania, które odbywać się będą w rodzinnej atmosferze. Pragniemy zachęcić do wspólnego dialogu na tematy wcześniej nieporuszane publicznie. Przyświeca nam hasło  uświadamiania branży i budowania wsparcia merytorycznego dla kolegów, którym ciężko jest przyznać się z jakimi problemami się borykają. Często również przed samym sobą.

Poniższe seminaria będą odbywać się w formie:

 • zamkniętej – dla pracowników konkretnej lecznicy weterynaryjnej w indywidualnie ustalonym z nami terminie lub
 • otwartej – według planowanego przez nas harmonogramu w różnych miastach Polski.

Nasze seminaria mają praktyczny i interaktywny charakter. Ich celem jest jak największe zaangażowanie uczestników w zajęcia. Część teoretyczna to miniwykłady, zaś praktyczna – obejmuje dyskusje moderowane, pracę indywidualną, w parach i grupie, inscenizacje sytuacji z praktyki zawodowej oraz rozwiązywanie testów.

Techniki radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Nasze seminarium kierujemy do lekarzy i studentów weterynarii. Chcemy pomóc odnaleźć najbardziej stresujące aspekty pracy lekarza weterynarii i wspólnie porozmawiać o technikach radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Istotny jest w tym przypadku typ osobowości – wielu lekarzy to osoby bardzo wrażliwe, perfekcjonistyczne, traktujące swoją pracę bardzo poważnie i przez to nieumiejące emocjonalnie oddzielić się od swoich obowiązków zawodowych.

Porozmawiamy o inteligencji emocjonalnej, pomożemy też dostrzec wasze wewnętrzne zasoby, które posłużą wam jako matryca do radzenia sobie ze stresem w pracy. Zapoznamy was z technikami relaksacyjnymi oraz pomożemy wypracować zalążki mechanizmów uodparniających. Dzięki wspólnym, szczerym rozmowom naświetlimy ten niezwykle ważny aspekt naszej pracy i damy wam szansę na podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Chcemy, jako pierwsi stworzyć przestrzeń do dialogu na ten niezwykle ważny temat. Prowadzone przez nas badania dotyczące stresu i wypalenia zawodowego posłużą jako podstawa do zaprezentowania danych na temat naszego zadowolenia zawodowego i z życia. Chcemy pomóc wam odzyskać wewnętrzną równowagę i nauczyć was radzenia sobie w dynamicznie zmieniających się relacjach emocjonalnych. Tylko my sami wiemy jak trudna, odpowiedzialna, wymagająca i wyczerpująca psychicznie jest nasza praca.

CzasTemat
9.00 - 9:30Określenie potrzeb i przedstawienie uczestników kursu oraz prowadzącego.
Jak jest z naszym zdrowiem psychicznym?
9:30 - 10:30Stres w pracy lekarza weterynarii - definicja stresorów oraz autodiagnoza.
Czym jest stres i jak wpływa na mój organizm?
Psychosomatyczne skutki stresu oraz wstęp do psychoimmunologii.
10:30 - 10:45Typy osobowości, a podatność na stres - cz. I.
10:45 - 11:00Przerwa kawowa
11:00 - 11:45Typy osobowości, a podatność na stres - cz. II.
Profil psychologiczny lekarza weterynarii.
Perfekcjonizm a depresja.
Omnipotencja.
Zaburzenia dwubiegunowe, borderline, obsesyjno-kompulsywne oraz lękowe.
Poczucie koherencji, a zdrowie psychiczne.
11:45 - 12:45Komunikacja w stresie - co się stało z moim racjonalnym myśleniem?
Inteligencja emocjonalna, społeczna i samokontrola w pracy.
Syndrom zmęczenie współczuciem, wpływ dokonywania eutanazji na zdrowie psychiczne lekarza weterynarii.
Syndrom wypalenia zawodowego.
12:45 - 13:30Przerwa kanapkowa
13:30 - 14:45Strategie działania w sytuacjach stresowych - trening radzenia sobie ze stresem.
Zarządzanie emocjami własnymi oraz rozmówcy, kontrola komunikacji, koncentracja na celu oraz modyfikacja negatywnych zachowań.
Świadomość reakcji oraz wyciszenie negatywnych emocji w sytuacjach konfliktowych oraz reakcja na krytykę.
14:45 - 15:15Odporność na stres - wyjście z utartych schematów.
Siła wewnętrznych zasobów w walce ze skutkami stresu. Uważność w codziennym życiu.
Słowa mają siłę. Negatywne oraz pozytywne autoprogramowanie.
Techniki relaksacyjne oraz medytacja.
Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Pomoc zestresowanemu/wypalonemu koledze.
15:15 - 15:35Work-life balance to bzdura. Czas na work-life integration!
Własny schemat radzenia sobie ze stresem.
Zdrowie psychiczne jako komplementarna część zdrowia ogólnego.
Pytania do prowadzącego.

Porozmawiajmy o eutanazji - opieka nad pacjentem nieuleczalnie chorym, przekazywanie złych wieści

To wyjątkowe seminarium ma służyć dyskusji w małym gronie oraz wzajemnemu wsparciu grupowemu. Dotyczy ono trudnego procesu leczenia paliatywnego, podejmowania decyzji i wykonywania eutanazji oraz przekazywania niepomyślnych wieści właścicielom zwierzęcia. Formalnie nikt z nas nie jest przygotowywany do radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach, zaś proces kształcenia akademickiego nie obejmuje zagadnień związanych z umiejętnościami miękkimi.

Jesteśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która spotyka się z eutanazją na co dzień, żyje z nią i jest za nią odpowiedzialna. Wywiera to na nas ogromny wpływ i ma znaczenie dla naszego samopoczucia. Nieumiejętne radzenie sobie z jej pośrednimi skutkami oraz trudnymi emocjami właściciela zwierzęcia, może prowadzić do przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego. Jesteśmy ludźmi wrażliwymi i kochającymi zwierzęta, których zdrowie, dobro i jakość życia są dla nas nadrzędnymi wartościami. Spróbujmy w tak samo ważny sposób spojrzeć na nas samych.

Podczas naszego spotkania wesprzemy was w tych jakże trudnych aspektach naszej pracy, pomożemy uświadomić sobie jak można chronić się przed tzw. “zespołem zmęczenia współczuciem”, zaznajomimy was z technikami ochrony przed stresem. Przedstawimy wam także skuteczne techniki komunikacyjne oraz porozmawiamy o delikatnej więzi między lekarzem a właścicielem zwierzęcia podczas terapii paliatywnej i humanitarnej eutanazji.

CzasTemat
9:00 - 9:30Określenie potrzeb i przedstawienie uczestników kursu oraz prowadzącego
Jak eutanazja wpływa na nasze samopoczucie?
9:30 - 10:30Śmierć zwierzęcia - śmierć członka rodziny
Współczesna zootanatologia
Manifest zwierząt
Bioetyczny aspekt eutanazji
10:30 - 10:45Zmęczenie współczuciem, wypalenie zawodowe
Samobójstwa wśród lekarzy weterynarii
Uzależnienie
10:45 - 11:00Przerwa kawowa
11:00 - 11:45Komunikacja z właścicielem nieuleczalnie chorego zwierzęcia, aspekt psychologiczny terapii paliatywnej
Oswojenie ze śmiercią, pacjent terminalnie chory
Budowanie relacji z właścicielem poprzez wspólne doświadczenie śmierci zwierzęcia
11:45 - 12:45Okazywanie wsparcia właścicielowi i empatia
Humanitarna eutanazja - decyzja i wspólne przejście przez proces
12:45 - 13:30Przerwa kanapkowa
13:30 - 14:45Strategie działania w komunikacji dotyczącej eutanazji i przekazywania niepomyślnych informacji - trening radzenia sobie ze stresem.
Świadomość reakcji oraz wyciszenie negatywnych emocji w kontakcie z właścicielem
Próba przeniesienia odpowiedzialności za decyzję na stronę lekarza - komunikacja z właścicielem
Cierpienie zwierzęcia, a jakość życia
Złoty standard eutanazji - jak, gdzie, kiedy?
14:45 - 15:15Odporność na stres i zmęczenie współczuciem
Trening radzenia sobie ze stresem związanym z eutanazją i kontaktem z właścicielem nieuleczalnie chorego pacjenta
Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
15:15 - 15:35Radzenie sobie z psychologicznymi skutkami eutanazji
Rozpamiętywanie
Własny schemat radzenia sobie ze stresem.
Zdrowie psychiczne jako komplementarna część zdrowia fizycznego.
Pytania do prowadzącego.
Techniki komunikacji z trudnym i wymagającym klientem

Nasze seminarium kierujemy do tych, którzy pragną poczuć się pewniej w konfrontacji z trudnym i wymagającym klientem weterynaryjnym. Bardzo dobrze wiemy jak niełatwo jest czasem znaleźć wspólny język z klientem, który wszystko wie, zaniedbuje nasze zalecenia, podważa nasz autorytet, zagaduje nas, wymusza, zaniedbuje zwierzę, jest roszczeniowy. Chcemy stworzyć przestrzeń do rozmowy oraz pomóc w odzyskaniu wewnętrznej równowagi.

Jako pierwsi podejmujemy się próby połączenia dwóch biegunów – lekarza weterynarii oraz klienta i wsparcia was w trudnej sztuce komunikacji i budowania wizerunku. To właśnie na nas, lekarzach weterynarii spoczywa odpowiedzialność za nawiązanie porozumienia oraz zrozumienie przekazu przez klienta i co za tym idzie – stosowania się do naszych zaleceń terapeutycznych.

Chcemy nauczyć was technik komunikacji, które pomogą wykluczyć nieporozumienie i konflikt na osi lekarz-klient. Dzięki naszemu seminarium świadomie będziecie korzystać z przekazu werbalnego i pozawerbalnego. Dzięki dogłębnej autoanalizie, poznaniu swoich mocnych i słabych stron staniecie się bardziej transparetni i skuteczni. Pomożemy wam rozwiązać dotychczasowe problemy komunikacyjne, z którymi się borykaliście oraz uniknąć przyszłych konfliktów.

CzasTemat
9:00 - 9:30Określenie potrzeb i przedstawienie uczestników kursu oraz prowadzącego
Kim jest trudny klient i jak kontakt z nim na nas wpływa?
9:30 - 10:30Trudny klient - podstawowe typy
Budowanie autorytetu oraz zaufania do lekarza weterynarii
Empatia i wpływ płci na relację lekarz-klient
Budowanie odpowiedzialności właściciela za zwierzę
10:30 - 10:45Typy osobowości, a komunikacja - cz. I
10:45 - 11:00Przerwa kawowa
11:00 - 11:30Typy osobowości, a komunikacja - cz. II
Poziomy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
11:30 - 12:45Inteligencja emocjonalna, społeczna i samokontrola w pracy
Konstruktywna krytyka - zwracanie uwagi i przyjmowanie jej
Radzenie sobie z gniewem i silnymi emocjami klienta
Sztuka perswazji i przywództwa
12:45 - 13:30Przerwa kanapkowa
13:30 - 14:00Żargon medyczny i wpływ użytego języka na podświadomośc klienta
Wiarygodność i dążenie do porozumienia z klientem
14:00 - 15:15Trudne sytuacje w pracy lekarza weterynarii:
Opór i brak zrozumienia klienta
Krytyka i obrażanie
Podważanie kompetencji, zastrzeżenia klienta
Sytuacje niebezpieczne
Roszczenia i wywieranie presji
Gniew klienta i radzenie sobie z nim
Asertywne mówienie “nie”
Kiedy podziękować klientowi i zakończyć relację?
15:15 - 15:35Podsumowanie seminarium
Klucze efektywnej komunikacji oraz budowania relacji lekarz weterynarii-właściciel zwierzęcia
Pytania do prowadzącego.
Kurs mindfulness dla lekarzy weterynarii - poziom 1

Zapraszamy na jedyne w Polsce dedykowane lekarzom weterynarii warsztaty medytacji mindfulness od podstaw. Jeśli chcesz aby Twoje samopoczucie oraz zdrowie psychiczne pracowały wspólnie z Twoimi umiejętnościami klinicznymi, tak aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy oraz dysponujesz 10 minutami dziennie to warsztaty w medytacji mindfulness są dla Ciebie.

Czym właściwie jest Medytacja Mindfulness? Jest to prosta i niewymagająca dużego nakładu czasu praktyka zwiększająca uważność i kreatywność, “siłownia” dla mózgu i emocji, prostym w użyciu narzędziem redukcji stresu poprawiającym nasze odczucia zadowolenia z życia, ćwiczeniem dającym szerokie możliwości do autoanalizy oraz samorozwoju.

A czym medytacja nie jest:

 • pozbywaniem się, wyciszaniem, supresją lub uciekaniem od własnych myśli
 • stricte spirytualną lub religijną praktyką
 • hipnozą lub transem
 • męczącą koncentracją
 • błogą relaksacją
 • apatią, otępieniem lub odcinaniem się od rzeczywistości

Po ukończeniu pierwszego poziomu warsztatów “Mindfulness dla Lekarzy Weterynarii” każdy wróci zaopatrzony w dokładne instrukcje jak zacząć i utrzymać regularną praktykę w domu oraz w wiedzę w których aspektach codziennej pracy lekarza weterynarii uważność znajduje największe praktyczne zastosowanie wraz z ćwiczeniami

Najbliższy warsztat

4-6 września 2020, Warszawa;

Koszt

990 zł (zapisy do 30 lipca), po 30 lipca 1090 zł.

Min. liczba uczestników: 20.

Cena obejmuje udział w warsztatach, przerwy kawowe i lunch, poduszkę do medytacji oraz materiały.

Program

Piątek

 • 17:30-18:00 start
 • 18:00 wprowadzenie, krótka sesja praktyczna, wykład wprowadzający
 • 20:00 kolacja

Sobota

 • 8:00 Śniadanie (w wersji z zakwaterowaniem)
 • 9:00-11:00 wykłady (uważność, mindfulness, co lekarze weterynarii mogą zyskać na regularnej praktyce), sesje praktyczne guided meditation
 • 11:00-11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:00 wykłady (naukowe dowody o wpływie praktyki medytacji na nasz mózg, układ odpornościowy, poziom stresu i jakość życia (m.in. University of Oxford Mindfulness Research Centre,) sesje praktyczne guided meditation
 • 13:00-15:00 przerwa obiadowa
 • 15:00-17:00 wykłady (instrukcja medytacji), sesje praktyki własnej
 • 17:00 – 17:30 przerwa kawowa
 • 17:30-19:00 wykłady (uważne słuchanie/uważne mówienie) i praktyka uważnego słuchania/mówienia, sesje praktyki medytacji
 • 19:00 kolacja

Niedziela

 • 8:00 śniadanie
 • 9:00-11:00 wykłady (samoświadomość, inteligencja emocjonalna, poprawna samoocena), warsztat pracy z emocjami – projekcje, nawyki, identyfikowanie i nazywanie emocji
 • 11:00-11:30 przerwa kawowa
 • 11:30-14:00 wykład (empatia – definicje, wypalenie, prawidłowe ukierunkowanie, przejrzyste widzenie), sesje indywidualne/sesje praktyki własnej
 • 14:00-16:00 przerwa obiadowa
 • 16:00-17:00 instrukcje praktyki w domu, wydanie materiałów drukowanych
 • 17:00 koniec

Instruktorzy

lek. wet. Jagoda Kalinowska MRCVS

Lekarka weterynarii oraz zoofizjoterapeutka z kilkuletnim stażem pracy zarówno Polsce (konie, zwierzęta towarzyszące) jak i w Wielkiej Brytanii (stomatologia psów/kotów, chirurgia miękka, hospital/wards vet i locum vet). Ponadto certyfikowany nauczyciel jogi RYT-500, mindfulnessu i medytacji zarejestrowana w Yoga Alliance. W UK wraz z lek. wet. Jakubem Grajkowskim prowadziła kursy z tematyki mindfulness dedykowane lekarzom weterynarii oraz technikom i pielęgniarzom weterynaryjnym (m.in. w sieci lecznic weterynaryjnych The Vet) inicjowane w celu poprawy zadowolenia z pracy, obniżenia poziomu stresu i zwiększenia produktywności.

Regularnie prowadzi warsztaty z medytacji, mindfulnessu i jogi oraz sesje indywidualne. Uważa, że medytacja mindfulness, choć coraz bardziej popularna, w dalszym ciągu jest czarnym koniem, a jednocześnie brakującym ogniwem w połączeniu intensywnego, stresującego i niezwykle wymagającego trybu życia z z dobrym samopoczuciem i szczęściem na co dzień oraz utrzymania zdrowia psychicznego w dobrej formie. Za niedoścignioną przewagę tej praktyki uważa jej prostotę, bezstronność i brak dogmatów, przystępność oraz wszechstronność zastosowań przy jednoczesnym braku przeciwwskazań i ograniczeń.

Jej edukacyjna ścieżka przez tematykę medytacji, mindfulnessu i jogi wiodła ją przez wiele medytacyjnych odosobnień oraz kursów certyfikujących zarówno w Polsce jak i w Indiach, Niemczech czy Francji. Na medytacyjnej poduszce można ją spotkać od 15 lat. Prywatnie dzieląca swoją codzienność z adoptowanymi kotami, psem i koniem oraz ukochanym człowiekiem. Ulubione motto to “putting the mind of fearfulness in the cradle of loving kindness.”