Wellness & Well-being

[google-translator]

Seminaria, spotkania, dyskusje

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą seminariów stworzonych z myślą o lekarzach i studentach weterynarii.

Z myślą o kolegach po fachu przygotowaliśmy dla Państwa trzy pierwsze z serii, unikatowe seminaria dotyczące wellness – zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Tematy, które poruszamy dotyczą kondycji psychicznej, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz budowania relacji z trudnym klientem. Umiejętności miękkie to niezwykle istotny, choć bardzo niedoceniany w naszej branży temat. Nasze spotkania mają na celu położenie większego nacisku na tę część pracy lekarza weterynarii, która jest bliżej ludzi, niż zwierząt.

Jesteśmy lekarzami weterynarii i sami wiemy najlepiej jak trudna i wyczerpująca psychicznie jest nasza praca.

Chcemy zaoferować Państwu profesjonalnie przygotowane spotkania, które odbywać się będą w rodzinnej atmosferze. Pragniemy zachęcić do wspólnego dialogu na tematy wcześniej nieporuszane publicznie. Przyświeca nam hasło  uświadamiania branży i budowania wsparcia merytorycznego dla kolegów, którym ciężko jest przyznać się z jakimi problemami się borykają. Często również przed samym sobą.

Poniższe seminaria będą odbywać się w formie:

  • zamkniętej – dla pracowników konkretnej lecznicy weterynaryjnej w indywidualnie ustalonym z nami terminie lub
  • otwartej – według planowanego przez nas harmonogramu w różnych miastach Polski.

Nasze seminaria mają praktyczny i interaktywny charakter. Ich celem jest jak największe zaangażowanie uczestników w zajęcia. Część teoretyczna to miniwykłady, zaś praktyczna – obejmuje dyskusje moderowane, pracę indywidualną, w parach i grupie, inscenizacje sytuacji z praktyki zawodowej oraz rozwiązywanie testów.

Techniki radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Nasze seminarium kierujemy do lekarzy i studentów weterynarii. Chcemy pomóc odnaleźć najbardziej stresujące aspekty pracy lekarza weterynarii i wspólnie porozmawiać o technikach radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Istotny jest w tym przypadku typ osobowości – wielu lekarzy to osoby bardzo wrażliwe, perfekcjonistyczne, traktujące swoją pracę bardzo poważnie i przez to nieumiejące emocjonalnie oddzielić się od swoich obowiązków zawodowych.

Porozmawiamy o inteligencji emocjonalnej, pomożemy też dostrzec wasze wewnętrzne zasoby, które posłużą wam jako matryca do radzenia sobie ze stresem w pracy. Zapoznamy was z technikami relaksacyjnymi oraz pomożemy wypracować zalążki mechanizmów uodparniających. Dzięki wspólnym, szczerym rozmowom naświetlimy ten niezwykle ważny aspekt naszej pracy i damy wam szansę na podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Chcemy, jako pierwsi stworzyć przestrzeń do dialogu na ten niezwykle ważny temat. Prowadzone przez nas badania dotyczące stresu i wypalenia zawodowego posłużą jako podstawa do zaprezentowania danych na temat naszego zadowolenia zawodowego i z życia. Chcemy pomóc wam odzyskać wewnętrzną równowagę i nauczyć was radzenia sobie w dynamicznie zmieniających się relacjach emocjonalnych. Tylko my sami wiemy jak trudna, odpowiedzialna, wymagająca i wyczerpująca psychicznie jest nasza praca.

CzasTemat
9.00 - 9:30Określenie potrzeb i przedstawienie uczestników kursu oraz prowadzącego.
Jak jest z naszym zdrowiem psychicznym?
9:30 - 10:30Stres w pracy lekarza weterynarii - definicja stresorów oraz autodiagnoza.
Czym jest stres i jak wpływa na mój organizm?
Psychosomatyczne skutki stresu oraz wstęp do psychoimmunologii.
10:30 - 10:45Typy osobowości, a podatność na stres - cz. I.
10:45 - 11:00Przerwa kawowa
11:00 - 11:45Typy osobowości, a podatność na stres - cz. II.
Profil psychologiczny lekarza weterynarii.
Perfekcjonizm a depresja.
Omnipotencja.
Zaburzenia dwubiegunowe, borderline, obsesyjno-kompulsywne oraz lękowe.
Poczucie koherencji, a zdrowie psychiczne.
11:45 - 12:45Komunikacja w stresie - co się stało z moim racjonalnym myśleniem?
Inteligencja emocjonalna, społeczna i samokontrola w pracy.
Syndrom zmęczenie współczuciem, wpływ dokonywania eutanazji na zdrowie psychiczne lekarza weterynarii.
Syndrom wypalenia zawodowego.
12:45 - 13:30Przerwa kanapkowa
13:30 - 14:45Strategie działania w sytuacjach stresowych - trening radzenia sobie ze stresem.
Zarządzanie emocjami własnymi oraz rozmówcy, kontrola komunikacji, koncentracja na celu oraz modyfikacja negatywnych zachowań.
Świadomość reakcji oraz wyciszenie negatywnych emocji w sytuacjach konfliktowych oraz reakcja na krytykę.
14:45 - 15:15Odporność na stres - wyjście z utartych schematów.
Siła wewnętrznych zasobów w walce ze skutkami stresu. Uważność w codziennym życiu.
Słowa mają siłę. Negatywne oraz pozytywne autoprogramowanie.
Techniki relaksacyjne oraz medytacja.
Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Pomoc zestresowanemu/wypalonemu koledze.
15:15 - 15:35Work-life balance to bzdura. Czas na work-life integration!
Własny schemat radzenia sobie ze stresem.
Zdrowie psychiczne jako komplementarna część zdrowia ogólnego.
Pytania do prowadzącego.

Porozmawiajmy o eutanazji - opieka nad pacjentem nieuleczalnie chorym, przekazywanie złych wieści

To wyjątkowe seminarium ma służyć dyskusji w małym gronie oraz wzajemnemu wsparciu grupowemu. Dotyczy ono trudnego procesu leczenia paliatywnego, podejmowania decyzji i wykonywania eutanazji oraz przekazywania niepomyślnych wieści właścicielom zwierzęcia. Formalnie nikt z nas nie jest przygotowywany do radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach, zaś proces kształcenia akademickiego nie obejmuje zagadnień związanych z umiejętnościami miękkimi.

Jesteśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która spotyka się z eutanazją na co dzień, żyje z nią i jest za nią odpowiedzialna. Wywiera to na nas ogromny wpływ i ma znaczenie dla naszego samopoczucia. Nieumiejętne radzenie sobie z jej pośrednimi skutkami oraz trudnymi emocjami właściciela zwierzęcia, może prowadzić do przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego. Jesteśmy ludźmi wrażliwymi i kochającymi zwierzęta, których zdrowie, dobro i jakość życia są dla nas nadrzędnymi wartościami. Spróbujmy w tak samo ważny sposób spojrzeć na nas samych.

Podczas naszego spotkania wesprzemy was w tych jakże trudnych aspektach naszej pracy, pomożemy uświadomić sobie jak można chronić się przed tzw. “zespołem zmęczenia współczuciem”, zaznajomimy was z technikami ochrony przed stresem. Przedstawimy wam także skuteczne techniki komunikacyjne oraz porozmawiamy o delikatnej więzi między lekarzem a właścicielem zwierzęcia podczas terapii paliatywnej i humanitarnej eutanazji.

CzasTemat
9:00 - 9:30Określenie potrzeb i przedstawienie uczestników kursu oraz prowadzącego
Jak eutanazja wpływa na nasze samopoczucie?
9:30 - 10:30Śmierć zwierzęcia - śmierć członka rodziny
Współczesna zootanatologia
Manifest zwierząt
Bioetyczny aspekt eutanazji
10:30 - 10:45Zmęczenie współczuciem, wypalenie zawodowe
Samobójstwa wśród lekarzy weterynarii
Uzależnienie
10:45 - 11:00Przerwa kawowa
11:00 - 11:45Komunikacja z właścicielem nieuleczalnie chorego zwierzęcia, aspekt psychologiczny terapii paliatywnej
Oswojenie ze śmiercią, pacjent terminalnie chory
Budowanie relacji z właścicielem poprzez wspólne doświadczenie śmierci zwierzęcia
11:45 - 12:45Okazywanie wsparcia właścicielowi i empatia
Humanitarna eutanazja - decyzja i wspólne przejście przez proces
12:45 - 13:30Przerwa kanapkowa
13:30 - 14:45Strategie działania w komunikacji dotyczącej eutanazji i przekazywania niepomyślnych informacji - trening radzenia sobie ze stresem.
Świadomość reakcji oraz wyciszenie negatywnych emocji w kontakcie z właścicielem
Próba przeniesienia odpowiedzialności za decyzję na stronę lekarza - komunikacja z właścicielem
Cierpienie zwierzęcia, a jakość życia
Złoty standard eutanazji - jak, gdzie, kiedy?
14:45 - 15:15Odporność na stres i zmęczenie współczuciem
Trening radzenia sobie ze stresem związanym z eutanazją i kontaktem z właścicielem nieuleczalnie chorego pacjenta
Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
15:15 - 15:35Radzenie sobie z psychologicznymi skutkami eutanazji
Rozpamiętywanie
Własny schemat radzenia sobie ze stresem.
Zdrowie psychiczne jako komplementarna część zdrowia fizycznego.
Pytania do prowadzącego.
Techniki komunikacji z trudnym i wymagającym klientem

Nasze seminarium kierujemy do tych, którzy pragną poczuć się pewniej w konfrontacji z trudnym i wymagającym klientem weterynaryjnym. Bardzo dobrze wiemy jak niełatwo jest czasem znaleźć wspólny język z klientem, który wszystko wie, zaniedbuje nasze zalecenia, podważa nasz autorytet, zagaduje nas, wymusza, zaniedbuje zwierzę, jest roszczeniowy. Chcemy stworzyć przestrzeń do rozmowy oraz pomóc w odzyskaniu wewnętrznej równowagi.

Jako pierwsi podejmujemy się próby połączenia dwóch biegunów – lekarza weterynarii oraz klienta i wsparcia was w trudnej sztuce komunikacji i budowania wizerunku. To właśnie na nas, lekarzach weterynarii spoczywa odpowiedzialność za nawiązanie porozumienia oraz zrozumienie przekazu przez klienta i co za tym idzie – stosowania się do naszych zaleceń terapeutycznych.

Chcemy nauczyć was technik komunikacji, które pomogą wykluczyć nieporozumienie i konflikt na osi lekarz-klient. Dzięki naszemu seminarium świadomie będziecie korzystać z przekazu werbalnego i pozawerbalnego. Dzięki dogłębnej autoanalizie, poznaniu swoich mocnych i słabych stron staniecie się bardziej transparetni i skuteczni. Pomożemy wam rozwiązać dotychczasowe problemy komunikacyjne, z którymi się borykaliście oraz uniknąć przyszłych konfliktów.

CzasTemat
9:00 - 9:30Określenie potrzeb i przedstawienie uczestników kursu oraz prowadzącego
Kim jest trudny klient i jak kontakt z nim na nas wpływa?
9:30 - 10:30Trudny klient - podstawowe typy
Budowanie autorytetu oraz zaufania do lekarza weterynarii
Empatia i wpływ płci na relację lekarz-klient
Budowanie odpowiedzialności właściciela za zwierzę
10:30 - 10:45Typy osobowości, a komunikacja - cz. I
10:45 - 11:00Przerwa kawowa
11:00 - 11:30Typy osobowości, a komunikacja - cz. II
Poziomy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
11:30 - 12:45Inteligencja emocjonalna, społeczna i samokontrola w pracy
Konstruktywna krytyka - zwracanie uwagi i przyjmowanie jej
Radzenie sobie z gniewem i silnymi emocjami klienta
Sztuka perswazji i przywództwa
12:45 - 13:30Przerwa kanapkowa
13:30 - 14:00Żargon medyczny i wpływ użytego języka na podświadomośc klienta
Wiarygodność i dążenie do porozumienia z klientem
14:00 - 15:15Trudne sytuacje w pracy lekarza weterynarii:
Opór i brak zrozumienia klienta
Krytyka i obrażanie
Podważanie kompetencji, zastrzeżenia klienta
Sytuacje niebezpieczne
Roszczenia i wywieranie presji
Gniew klienta i radzenie sobie z nim
Asertywne mówienie “nie”
Kiedy podziękować klientowi i zakończyć relację?
15:15 - 15:35Podsumowanie seminarium
Klucze efektywnej komunikacji oraz budowania relacji lekarz weterynarii-właściciel zwierzęcia
Pytania do prowadzącego.

ZAPISZ SIĘ, ABY OTRZYMYWAĆ NAJNOWSZE INFORMACJE O NASZYCH SEMINARIACH

VETNOLIMITS będzie używało tych informacji w celu kontaktu. Wybierz poniżej kanały, poprzez które możemy się z Tobą komunikować:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności VETNOLIMITS Natalia Strokowska z siedzibą w Krakowie, ul. Brogi 16/2 31-431.

  • Lekarze weterynarii

  • 500/mo
  • Studenci

  • 400/mo
    • studenci Medycyny Weterynaryjnej
    • absolwenci do 1 roku po ukończeniu studiów