Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest VETNOLIMITS Natalia Strokowska z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Brogi 16/2, 31-431 Kraków, tel.: +48 507 196 987, email: natalia@vetnolimits.com (VETNOLIMITS).

Inspektor Danych Osobowych: Inspektor Danych Osobowych jest osobą, do której możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt: natalia@vetnolimits.com

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Przesyłanie na podany adres email informacji o naszych nowych kursach, konferencjach, projektach oraz wydarzeniach, a także bezpłatnych artykułów naszego autorstwa, dostępnych w zakładce BLOG pod postacią newslettera.  (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres email, numer telefonu

2) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży usług, w celu rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych, a także wykonywania ciążących na VETNOLIMITS obowiązków prawnych, zapobiegania i wykrywania nadużyć, dochodzenia, obrony i ustalenia roszczeń, tworzenia analiz, raportów statystycznych i zestawień, reklamacji, celów archiwalnych do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby prawnego wykazania faktów. (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres email, numer telefonu

Cofnięcie zgody: Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wysyłki informacji marketingowych w każdej chwili. Jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki newslettera, który wysłano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) upoważnionym pracownikom lub podwykonawcom VETNOLIMITS

2) podmiotom świadczącym wybrane usługi
na rzecz VETNOLIMITS (usługi księgowe, informatyczne, prawne, marketingowe, informatyczne – tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ww. usług)

Przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej:

W obecnej chwili nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w przyszłości, przetwarzanie danych odbywać się będzie z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przechowywania:

1) w celu przesyłania newslettera sporządzonego przez VETNOLIMITS, w tym w szczególności informacji o  usługach, wydarzeniach oraz ofertach specjalnych – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody

2) w celu wykonania umowy na realizację usług przez VETNOLIMITS, przez jej okres jej trwania oraz po – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany we właściwych przepisach, w tym podatkowych.

Twoje prawa:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa, realizowane przez kontakt z VETNOLIMITS. na drodze elektronicznej lub telefonicznej:

1) dostępu do Twoich danych osobowych

2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych

3) żądania usunięcia Twoich danych osobowych

4) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

5) do przenoszenia Twoich danych osobowych – żądając  ich przygotowania i przekazania przez VETNOLIMITS do Ciebie lub innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przenoszeniu podlegają jedynie dane uzyskane na podstawie zgody.

6) cofnięcia zgody przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. Cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

7)  wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

W celu dochodzenia swoich praw skieruj żądanie pod adres email: natalia@vetnolimits lub zadzwoń po numer: 507 196 987.

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do wysyłania naszego newslettera zawierającego informacje o naszych usługach, wydarzeniach, oraz bezpłatnych materiałach edukacyjnych VETNOLIMITS.

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług (np. kursu, szkolenia). Jeżeli nie wyrażasz zgody, możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody na cofnięcie zgody (na wysyłkę newslettera) uniemożliwi Vetnolimits informowanie Cię o nadchodzących wydarzeniach i naszej aktywności.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}