RODO w weterynarii

Seria szkoleń z zakresu ochrony danych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych specjalnie dla branży weterynaryjnej.

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, razem z zespołem ekspertów, przygotowaliśmy szkolenie, które odpowie na wszelkie wątpliwości lekarzy weterynarii. Zgodnie z rozporządzeniem, oni również, podobnie jak inni przedsiębiorcy, powinni w swojej działalności zwrócić uwagę na nowe regulacje prawne, które wchodzą w życie już 25 maja 2018 roku. Więcej na temat możecie Państwo przeczytać na naszym blogu w artykule mec. Igora Kernera, który wspomina, że [su_quote url=”https://vetnolimits.com/rodo-w-weterynarii/”]każdy przedsiębiorca, w tym każdy lekarz weterynarii prowadzący działalność gospodarczą, będzie podlegał pod przepisy RODO w identycznym stopniu.[/su_quote]

Szkolenie kierowane jest do lekarzy weterynarii, właścicieli lecznic weterynaryjnych, a także wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w lecznicach m.in. recepcjonistek, księgowych, managerów, sekretarek oraz Administratorów Danych Osobowych (AOD) i Inspektorów Ochrony Danych (IOD).

Chcemy pomóc lekarzom we wdrożeniu zasad RODO w lecznicach weterynaryjnych i uniknięciu kar finansowych za ich nieprzestrzeganie. W trakcie szkolenia “RODO w Weterynarii” poznasz zasady ochrony danych osobowych właścicieli zwierząt, pracowników oraz kontrahentów placówki weterynaryjnej.

Warsztaty mają charakter wykładów oraz dyskusji z uczestnikami na temat konkretnych przypadków dotyczących branży weterynaryjnej.

Ramowy program szkolenia "RODO w weterynarii"

Zmiany prawne i wprowadzenie

 1. Wprowadzenie do RODO, cel wprowadzenia, różnica względem dotychczasowych przepisów – ujednolicenie prawa na szczeblu unijnym.
 2. Podmioty, do których adresowane jest RODO.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych

 1. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane. Lekarz weterynarii jako administrator danych osobowych.
 2. Współadministrator i Podmiot Przetwarzający dane.
 3. Kary finansowe i odpowiedzialność właściciela lecznicy weterynaryjnej.
 4. Powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD) – zakres kompetencji i odpowiedzialności.
 5. Zabezpieczenie danych osobowych i dokumentacja elektroniczna.
 6. Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych w lecznicy weterynaryjnej.

Rejestr naruszeń, kontrole

 1. Obowiązek dokonywania zgłoszenia naruszeń, wycieku danych – termin, forma, organ nadzorczy.
 2. Prowadzenie rejestru naruszeń w lecznicy weterynaryjnej. Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych
 3. Przeprowadzanie analizy ryzyka dla danych osobowych. Skuteczny system kontroli.
 4. Studium przypadków.
 5. Pytania do prowadzącego.
 6. Podsumowanie i zakończenie.

Nasi wykładowcy

AKerner

Prawnik z ponad 4 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka kursów na Harvard University oraz British Law Centre organizowanego przez Cambridge University. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa europejskiego, w tym ochrony danych osobowych oraz prawa cywilnego, jak również prawa handlowego, w szczególności zagadnień związanych ze sporami korporacyjnymi oraz odpowiedzialnością członków zarządu spółek kapitałowych. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz naruszenia wizerunku i czci w mediach.

mec. Anna Kerner

SESJA_122

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych związanych z ochroną danych osobowych. Jest członkiem Grupy prawnej IAB Polska oraz ISSA Polska - Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Od wielu lat pełni rolę ABI (Inspektora Ochrony Danych) dla firm z branży reklamowej, internetowej, badawczej, marketingowej, PR i medycznej. Konsultuje projekty wdrożeniowe RODO dla znanych portali, np. onet.pl. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, audytor bezpieczeństwa informacji. Wdrażał systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnymi z normą ISO 27001.

Jacek Grabowski