Author: Marta Rymarczyk

Moje trzy grosze w sprawie ubezpieczeń, czyli jak z lekarza stałem się ubezpieczeniowym ninja. Dodatkowe obowiązki. Od dłuższego czasu obserwuję u kolegów i koleżanek, lekarzy małych zwierząt, rosnące zainteresowanie możliwością wprowadzenia na rynek polski ubezpieczeń zdrowotnych dla naszych pacjentów. Do napisania poniższego tekstu natchnął mnie live, prowadzony...