Nowe zagrożenia na weterynaryjnym rynku pracy – cz. 2 – pokolenie narcyzów