Moduł 7 – Klinika marzeń i mentoring – Bibliografia