Moduł 11 – Zarządzanie czasem i sobą – Bibliografia