Każdy ZLZ ma swoją kulturę pracy – jak stworzyć własną, aby utrzymać najlepszych pracowników? Doświadczenia z pracy w ponad 30 praktykach weterynaryjnych