Medical English

http://www.veterinaryenglish.com

https://www.facebook.com/veterinaryenglish/

W związku z bardzo licznymi zapytaniami z całej Polski o kursy organizowane w innych miastach oraz kursy naDog_&_Computer_2 odległość, postanowiliśmy wyjść Państwu na przeciw i zorganizować kurs w atrakcyjnej formule E-learningowej. Dostępne będą dwie formuły kursu –STANDARDOWA obejmująca 45 godzin lekcyjnych – przeznaczona dla lekarzy weterynarii oraz studentów od II semestru 5 roku po tzw. egzaminie „czteropaku” z medycyny małych zwierząt oraz PODSTAWOWA – obejmująca 30 godzin lekcyjnych – dla studentów 3, 4, 5 roku I semestr oraz studentów zootechniki i techników weterynarii. Kurs ten będzie mniej skomplikowany merytorycznie i dopasowany do wiedzy oraz potrzeb studentów oraz techników. Tematyka zajęć znajduje się tutaj: http://veterinaryenglish.com/course-syllabus/

Terminy zajęć są ustalane z lektorem indywidualnie i na jeden blok nauki przypada 1 godzina konsultacji (kurs standardowy) lub 45 minut (kurs studencki) na SKYPE lub Google Hangouts obejmująca przedyskutowanie przerobionego przez kursanta materiału oraz części Speaking mającej na celu zweryfikowanie prawidłowej wymowy terminów medycznych. Zajęcia na Skype odbywają się małych, 2-3 osobowych grupach.

pobraneKursant otrzymuje materiały w formie elektronicznej (artykuły, przypadki, filmy wideo, quizy, zadania, słówka) wraz ze wskazówkami do ich realizacji i wykonania konkretnych ćwiczeń. Następnie w ustalonym z lektorem terminie, który może być elastyczny, lub w przypadku bardziej intensywnej formuły – nawet dwa razy w tygodniu lub więcej, uczestnik kursu spotyka się z lektorem „twarzą w twarz” na ekranie komputera i omawia przerobiony materiał. Taka formuła gwarantuje stałą ewaluację nauki, bliski kontakt nauczyciel-uczeń, motywuje do pracy, pozwala na kontrolowanie postępów oraz weryfikację błędów i braków.

Niestety  nie przewidujemy kursu dla studentów 1 oraz 2 roku, gdyż z praktyki wiemy po kilku ostatnich edycjach kursu, że przygotowanie merytoryczne uczestników na tak wczesnym etapie nauki jest jeszcze znikome, więc tłumaczenie pojęć klinicznych po angielsku jest bardzo utrudnione.

Koszt kursu:

KURS STANDARDOWY – 1200 ZŁ

KURS PODSTAWOWY – 800 ZŁ

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie e-maili o temacie „E-learning Angielski” na natalia@vetnolimits.com. Warunkiem udziału w kursie jest wysłanie zgłoszenia, wpłata zaliczki 400 zł na wskazane konto oraz rezerwacja terminów spotkań z lektorem. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanym udostępniony będzie kalendarz on-line,w  którym możliwe będzie rezerwowanie terminów spotkań z lektorami.

Grupa rusza przy zebraniu dwóch osób.

Treść zgłoszenia: (w tytule: Angielski E-learning standardowy/podstawowy)

-Imię i nazwisko, rok studiów lub rok ukończenia studiów

-Adres e-mail oraz telefon kontaktowy, adres zamieszkania

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na natalia@vetnolimits.com. 

Reklamy