Vetnolimits Academy

Kursy, warsztaty i wiele więcej

Oferujemy trzy autorskie szkolenia praktyczne trwające od 9 do 17:30, skierowane do studentów medycyny weterynaryjnej
oraz lekarzy weterynarii chcących podszkolić swoje umiejętności praktyczne.

Praktyczny Kurs Umiejętności Klinicznych

Jest to jednodniowe intensywne szkolenie. Uczestnicy pracują pod okiem naszych prowadzących i uczą się na kadawerach psów i kotów następujących czynności niezbędnych do wykonywania obowiązków lekarza weterynarii:

 • iniekcje podskórne i domięśniowe
 • biopsje cienkoigłowe
 • pobranie PMR – punkcja lędźwiowa i nakłucie potylicy
 • punkcja jamy brzusznej i jamy klatki piersiowej
 • intubacja
 • zakładanie sondy żołądkowej, donosowej oraz rurki doprzełykowej
 • płukanie kanalika nosowo-łzowego
 • cewnikowanie pęcherza moczowego (pies i suka oraz kocur)
 • kastracja i sterylizacja
 • usunięcie guzków skórnych
Badanie Kliniczne Bez Tajemnic

Ten kurs

obejmuje dzień intensywnej praktyki wykonywania dokładnego badania klinicznego psów i kotów pod okiem naszych instruktorów. Po krótkiej części teoretycznej uczestnicy szkolenia pracują w trójkach i badają zwierzęta według prawidłowych standardów, dokonując dokładnych notatek medycznych będących podstawą, na której lekarz opiera rozpoznanie pacjenta, lub kieruje go na dalsze badania dodatkowe. Tematyka szkolenia obejmuje:

 • zbieranie wywiadu
 • podstawowe badanie kliniczne
 • nauka osłuchiwania klatki piersiowej
 • nauka omacywania jamy brzusznej oraz węzłów chłonnych
 • podstawowe badanie ortopedyczne
 • podstawowe badanie neurologiczne
 • badanie otoskopowe
Szycie i Desmurgia

Ten kurs to jednodniowe intensywne szkolenie praktyczne z podstaw chirurgii niezbędnych każdemu lekarzowi weterynarii. Uczestnicy pracują pod okiem instruktorów na kadawerach psów i kotów szkoląc umiejętności szycia oraz zakładania opatrunków. W programie m.in.:

 • zakładanie opatrunków miękkich niskich i wysokich
 • opatrunki usztywnione na kończynę miedniczną i piersiową
 • opatrunki na terenie głowy i szyi
 • wszycie sączka do rany
 • zaopatrywanie ran
 • prawidłowe trzymanie narzędzi chirurgicznych
 • podstawowe techniki szycia chirurgicznego
  • szwy ciągłe i przerywane
  • szycie powłok brzusznych