#BeKind nie wystarczy, list otwarty do profesji weterynaryjnej